Kratka poruka bloggerima muslimanima

U Kur’anu naš Gospodar Uzvišeni kaže:  " ..kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi molitelja ko Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene da bi bili na pravom putu”. El-Bekare 186 ajet.

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.. "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Hadis bilježi: Muslim)

Jedna od velikih Allahovih blagodati koju danas mi muslimani malo ili gotovo nikako ne iskoristavamo jeste dova Uzvišenom Allahu. Ovim putem vas samo želim podsjetiti na ovo dobro koje imamo, iskoristimo ga i dovimo jedni za druge. Ne budimo zavidni jedni drugima, molimo Allaha da dadne dobro našoj braći i sestrama u Islamu a i nama samim. Molim Allaha Uzvišenog, da svim bloggeri i oni koji posjećuju ovaj blog dadne dobro na ovom i budućem svijetu, da nas učini od Njemu pokornih robova.
Hvaljen neka je ON – Uzvišeni i Vječni, koji nema druga i Jedini je dostojan obožavanja. I nekaj je salavat i selam na Njegovog posljednjeg Poslanika Muhameda salallahu alejhi we selam.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj