Kuće u Džennetu

Ibn Kajjim je kazao: "Kuće u džennetu se izgrađuju zikrom, kada prestaneš zikriti, spominjati i veličati svoga Gospodara, i meleki prestanu sa izgradnjom tvoje kuće."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj