Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta: On će vam kišu obilatu slati, i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.“(Nuh, 10-12)

Učeći Kur’an nalazimo da istigfar (traženje oprosta) sa sobom nosi brojne koristi:

1. spuštanje Allahove milosti: ”Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se milost ukazala.” (En-Neml, 46);
2. sigurnost i zaštitu od Allahove kazne: ”…i Allah ih neće kazniti sve dok oni za oprost mole.” (El-Enfal, 33);
3. lijep život, te smirenost i zadovoljstvo duše: ”…On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite“(Hud, 3);
4. povećanje snage: “…i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate…” (Hud, 52);
5. slanje obilne kiše;
6. povećanje imetka i djece;
7. opskrbljivanje baščama i rijekama.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj