La havle ve la kuvvete illa billah

LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH
(Nema promjene stanja, niti snage osim sa Allahom)
Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te’ala, rekao je: "Čije se brige povećaju, neka i on poveća izgovaranje riječi La havle ve la kuvvete illa billah."
Ibn Usejmin, rahimehullahu te’ala, rekao je: "Kada ne budeš u mogućnosti nešto uraditi, puno izgovaraj riječi La havle ve la kuvvete illa billah."
Prenosi se od ispravnih prethodnika da su govorili: "Teške situacije ni sa čim se nisu rješavale kao riječima La havle ve la kuvvete illa billah."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj