Lažna i istinska budućnost

Završio sam osnovnu školu zbog budućnosti, a onda su mi rekli: ”Završi srednju školu zbog budućnosti.” Kad sam završio, rekli su mi: ”Završi fakultet zbog budućnosti.” Zatim su mi rekli: ”Zaposli se u svojoj struci zbog budućnosti.”Nakon toga su mi rekli: ”Oženi se zbog budućnosti.” Na kraju su mi rekli: ”Izrodi potomstvo zbog budućnosti.” I evo ja sada ispisujem ove retke, a imam 77 godina i još uvijek čekam budućnost. Šta je drugo budućnost nego crvena krpa iznad glave bika, koji dođe do nje, ali je ne stigne. Jer, budućnost kada dođe postane sadašnjost, a sadašnjost postane prošlost, a zatim opet čekaš ne bi li dočekao novu budućnost. A zapravo je istinska budućnost da stekneš Allahovo zadovoljstvo, da se spasiš džehennemske vatre i da uđeš u Džennet.”

Ali Et-Tantavi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj