Bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurejre: „Kada je objavljen ajet: Zatim ćete toga dana, sigurno, za sladak život biti pitani, ashabi rekoše: ‘Za kakav sladak život ćemo biti pitani, Allahov Poslaniče? Jedemo samo datule i pijemo vodu, neprijatelj nam je stalno za petama, a naši mačevi o ramenima.’ On reče: ‘I za to ćete biti pitani.
Dakle, par datula i gutljaj hladne vode smatraju se velikim blagodatima i lagodnim životom za koji će čovjek biti pitan na Sudnjem danu!
Gospodaru oprosti nam i daj da budemo od onih koji se Tebe sjećaju i Tebi zahvaljuju.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj