Bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurejre: „Kada je objavljen ajet: Zatim ćete toga dana, sigurno, za sladak život biti pitani, ashabi rekoše: ‘Za kakav sladak život ćemo biti pitani, Allahov Poslaniče? Jedemo samo datule i pijemo vodu, neprijatelj nam je stalno za petama, a naši mačevi o ramenima.’ On reče: ‘I za to ćete biti pitani.
Dakle, par datula i gutljaj hladne vode smatraju se velikim blagodatima i lagodnim životom za koji će čovjek biti pitan na Sudnjem danu!
Gospodaru oprosti nam i daj da budemo od onih koji se Tebe sjećaju i Tebi zahvaljuju.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj