Lijepi i ružni snovi

”Lijep san (u drugoj se verziji navodi: ugodan san) dolazi od Allaha, a ružan san dolazi od šejtana, pa kada neko od vas u snu vidi nešto što mu se ne sviđa, neka tri puta pljucne na svoju lijevu stranu i neka kod Allaha zatraži utočište od šejtana, pa mu taj ružni san neće nauditi.”

Buhari, 5747, i Muslim, 2261.“Pljuckanje koje se spominje u hadisu odnosi se na simbolično pljuckanje bez izbacivanja pljuvačke.Ružan san na koji se u hadisu ukazuje jeste san u kojem čovjek osjeti strah, tegobu i nelagodu, ali i snovi u kojima vidi ružne, odvratne ili razvratne prizore.”✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj