Lijepo mišljenje o Allahu

Arapski pjesnici kažu: “Tame nastupe pa opet svjetlo prodre i sve se sjene začas zaborave.”
A u drugim stihovima navodi se: “Koliko je spasenja nakon očaja došlo, koliko se puta lice nakon brige nasmijalo sretno. Onaj ko o Allahu lijepo promišlja, Najljepše voće on iz trnja uzima.”✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj