Lijepo mišljenje o Allahu

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, prenosi da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na tri dana prije smrti kako govori: "Neka niko od vas ne umre a da nema lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu."
Hadis bilježi Muslim, 2877.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj