Sa nekim ljudima provedeš godine, a sjećanja na njih budu blijeda i rijetka. Dok sa nekim provedeš trenutke, ali sjećanja ostaju jaka, traju godinama, ili pak nikada ne prestanu. Srca pamte ljepotu trenutka, a ne njegovu dužinu!
Hafiz Dževad Gološ

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj