Malo je porodica podignutih na ljubavi

Ibn Ebi Azrete ed-Dueli, rhm, bio je poznat po mnoštvu razvoda za vrijeme hilafeta Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu. Jednog dana zakleo je Allahom svoju suprugu da mu kaže: da li ga zaista voli ili ne? Supruga mu reče: “Ne zaklinji me Allahom!”, a on joj odgovori: “Hoću!”, pa mu ona reče: “Allah zna da te ja ne volim!” Kada je o tome obaviješten Omer, radijallahu anhu, zatražio je od njegove supruge da dođe, pa ju je upitao: “Jesi li ti ona što govori svome mužu da ga ne voli?!” “O Vođo pravovjernih”, reče žena, “ja se prva kajem i vraćam Allahovoj naredbi, ali on me je sam zakleo Allahom i nisam smjela slagati. Pa zar da slažem, o Vođo pravovjernih?!” “Da, slaži mu!”, reče joj Omer, a zatim doda: “Ako već neka od vas ne voli svog muža, pa neka mu onda to ne govori! Malo je kuća (porodica) koje su podignute na ljubavi, ali ljudi ipak žive zajedno u miru, razumijevanju i međusobnom dobročinstvu!

(Ebu Bekr el-Harāiti, Mesāviul-ahlak, str. 89, br. 178)

Allah neka se smiluje Omeru r.a., njegovu pronicljivost teško da će iko dostići nakon njega.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj