Meleci donose salavat na tebe

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Meleki donose salavat na nekoga od vas sve dok se nalazi na mjestu na kojem je obavio namaz , i sve tako dok ne izgubi abdest. Meleki govore: ’Gospodaru, oprosti mu! Gospodaru, smiluj mu se!’”
Hadis bilježi Buhari, 659.✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj