Melek koji bilježi loša djela

Allah voli svome robu više nego što Njegov rob voli sam sebi

Čitajući jedan hadis nisam mogao a da ga ne podjelim sa svima onim koji vole hadis Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem:

Prenosi Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Melek koji piše loša djela podigne svoje pero šest sati (tj. nezapisuje šest sati) grijeh ili pogrešku koju uradi rob musliman, pa ako se pokaje i zatraži oprost neće ga ni upisati a ako se ne pokaje onda ga upiše kao jedno loše djelo."
(Bilježi ga Albani u Sahih El Džamiu-s-Sagir, broj 2097. koji kaže da je dostigao stepen Hasen hadisa).

prof. Abdullah E. Mujić
************************************
Ebu Hurejre prenosi ove rijeci od Allahova poslanika, saws,: "Nad vama neizmjenicno bdiju meleki dana i meleki noci, a sastaju se (smjenjuju se) na sabahskom i ikindijskom namazu. Zatim se oni koji su medju vama nocili penju (na nebesa), pa ih Allah, dz.s., upita – a On najbolje zna:- U kakvom stanju ste ostavili moje robove? – a meleki odgovore:- Ostavili smo ih da klanjaju, a zatekli smo ih da klanjaju."
(Hadis bilježe Buharija i Muslim)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj