Mi nalazimo greške u vremenu, a greške su u nama samima.
Vrijeme nije u greškama, osim da smo i mi u greškama.
Ismijavamo se ovom vremenu bez razloga, a da vrijeme o nama govori, imalo bi se čemu izrugati.
Vuk ne jede meso od svoje vrste, ali mi jedemo jedni druge i to svjesno.
A dunjaluk naš smo sveli na pretvaranje i pokazivanje drugima, i tako mi njime zavaravamo one koji nas gledaju..

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj