Milost Milostivog

“Nećeš naći nikoga blažeg za tebe od Uzvišenog Allaha. Kada bi čovjek na sedždi znao kakva Allahova milost ga prekriva dok je u tom položaju, nikada sa sedžde ustao ne bi.”

Ibn Kajjim, rahimehullah✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj