MOŽDA TE OVO UVEDE U DŽENNET

Svi ljudi su griješnici i svako ima ono neko djelo koje bi volio da mu Allah tebareke ve te’ala sakrije, da niko ne zna za njega, jer ga je stid, jer je loše isto tako potrudi se da imaš stalno tajno dobro djelo za koje neće niko znati osim tebe i tvoga Gospodara Allaha azze ve dželle. Samo ti i On. Jer ako je djelo tajno i još bolje ustrajno, veća je vjerovatnoća da će ga Allah tebareke ve te’ala prihvatiti i da jedno takvo djelo možda bude Allahovom tebareke ve te’ala milošću tvoja karta za Džennet. Zato potrudi se da imaš jedno takvo djelo.
Da li će se tu raditi o nekom tajnom i stalnom učenju Kur’ana ili noćnom namazu za koji niko ne zna ili tajnoj sadaki koju ćeš stalno udjeljivati. Odluči se za jedno dobro djelo koje će znati samo tvoj Gospodar azze ve dželle.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj