Najdraži ljudi i najdraža djela Allahu

NAJDRAŽI LJUDI I NAJDRAŽA DJELA ALLAHU… PROVJERIMO ima li nas gdje ovdje…?!

Prenosi se od IBN OMERA, radijallahu anhuma, da je neki čovjek došao pitati Poslanika, alejhi-s-selam:

"Koji ljudi su najdraži Allahu? I koja djela su najdraža Allahu, azze ve dželle?"

Na što mu je Poslanik, alejhi efdalu-s-salati ve etemmu-t-teslim, odgovorio:

"NAJDRAŽI LJUDI Allahu su  najkorisniji narodu (od kojih narod najviše koristi ima).

NAJDRAŽE DJELO djelo Allahu jeste:

■ ona radost i veselje koju uneseš u nekog muslimana,
■ ili da mu otkloniš neku nedaću i brigu,
■ ili da otkloniš od njega glad (tj. da ga nahraniš),
■ ili da mu podmiriš neki njegov dug.

■ Da budem tu sa svojim bratom koji je u potrebi i nedaći nekoj DRAŽE MI JE nego da provedem MJESEC DANA u ITIKAFU u ovom mesdžidu (tj. Poslanikovoj džamiji u Medini).

■ Ko suzbije svoju ljutnju i strpi se u momentima ljutnje, Allah će mu prikriti njegove mahane.

■ A ko sakrije i neutrališe svoj bijes onda kada je u mogućnosti da ga ispolji, Allah će mu ispuniti srce zadovoljstvom na Sudnjem danu.

■ Ko bude sa svojim bratom u nedaći i potrebi dok je ne stabilizira (tj. otkloni i neutrališe), Allah će stabilizirati i ojačati njegova stopala na Dan kada će stopala nestati i propasti."

/Šejh ALBANI ga ocijenio DOBRIM u svom "Sahihu-l-Džami’u/ [1]
_______________
[1] Sahihu-l-Džami’ od šejha Albanija, rahimehullah, broj 176.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj