Najveća dunjalučka kazna

Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je:
“Najveća dunjalučka kazna je da Allah onemogući tvom jeziku Njegovo spominjanje (zikr). Uzvišeni Allah rekao je: “Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a onī na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.” (El-Mudžadela, 19.)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj