Najveća dunjalučka kazna

Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je:
“Najveća dunjalučka kazna je da Allah onemogući tvom jeziku Njegovo spominjanje (zikr). Uzvišeni Allah rekao je: “Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a onī na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.” (El-Mudžadela, 19.)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj