Najveličanstveniji ajet u Kur’anu

Najveličanstveniji ajet u Kur’anu !!!

Vjerodostojni hadisi Allahovog Poslanika potvrđuju da je ovo najveličanstveniji ajet u cijelom Kur’anu.

Pročitaj ovaj ajet nekoliko puta. Lagano. Razmišljajući o njegovom značenju.

Pokušaj shvatiti zašto je ovo najveličanstveniji ajet u cijelom Kur’anu.

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov Kursij obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!” (El-Bekara, 255)

Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj