Ko hoće da ostane pod Allahovim prekrivačem (da mu grijesi i sramote ostanu skriveni od ljudi), neka ne otkriva tuđe prekrivače.

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko sakrije muslimana Allah će ga sakriti i na dunjaluku i na ahiretu.

Abdulaziz et-Tarifi✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj