Ne zanemaruj tuđe napore

Kroz mnogobrojna druženja i susrete naučio sam jednu jako dragocjenu stvar, a to je da ljude treba zvati imenima koja su im mila i draga, bilo to puno ime, prezime ili neki nadimak.

Dakako, svakom najteže pada kada ga neko zovne pogrdnim imenom ili jako raširenim uzvikom: “Hej, ti”. Sam se stavi u takvu situaciju. Želiš li da ti ko zaboravi ime? Ili hoćeš da te neko zove omiljenim imenom?

Osoba koja se ne interesuje za tuđa imena i zaboravlja ih jako je hladna i bezosjećajna.

Zamislite samo koliko je žena ponižena kada uredi cijelu kuću, očisti je i dotjera, pa uđe čovjek i ne uputi nijednu lijepu riječ ili, štaviše, ne primijeti ikakvu promjenu. Ovo je, uistnu, uzrok brojnih frustracija i razočarenja u bračnoj zajednici.

Stoga, pokaži svoj interes za druge ljude i ono čime se oni bave. Pohvali svakoga ko čini kakvo dobro djelo, lijepo izgleda, lijepo miriše, koristi drugima, ima dobru namjeru, posjeduje uzvišene vrline i doprinosi zajednici. To će tebe učinit omiljenim među ljudima, donijeti ti poštovanje i ugled.

Ne tuguj – Aid El-Karni✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj