Nijet za post

Nijjet je jedan od uvjeta ispravnosti posta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., rekao je: „Ko ne zanijeti post prije zore, on nema posta.“ (Ebu Davud, br. 2454) Post se nijeti namjerom i odlukom da se posti.
Onaj ko ustane na sehur, ili navije sat da ustane na sehur radi posta, već je time zanijetio post. Ta namjera mora postojati prije početka posta i pojave zore. Dovoljan je jedan nijjet na početku ramazana za cijeli mjesec, a bolje je obnoviti nijjet svake noći za naredni dan.
Dr. Hakija Kanurić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj