O Jusufe, tugo moja..

Sura Jusuf je nazvana najljepšim kazivanjem zato što je to jedina kur’anska sura koja je započela snom, a završila se njegovim ostvarenjem.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj