Oči trojice neće vidjeti džehennemske vatre

Jedan od najtežih trenutaka na Sudnjem danu bit će trenutak pojavljivanja Džehennema, trenutak kada ga ljudi ugledaju. Kada sićušni čovjek ugleda taj zastrašujući prizor, ono što nikad ni u mašti nije mogao zamisliti, zavladat će toliki strah da se to riječima ne može opisati, ovodunjalučki ljudski um to ne može pojmiti, pa će čak i poslanici, alejhimus-selam, zaboraviti na svoje najbliže i samo će na sebe misliti.  Džehennem, koji će hiljade i hiljade meleka vući konopcima i držati da se ne otme i da ne počne gutati grješnike i nevjernike, hučat će i ključati od bijesa… Tog Dana bit će tri skupine ljudi koje će biti sačuvane džehennemske vatre, a Uzvišenog Allaha molimo da budemo u jednoj od ovih skupina: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru: oko koje je bdjelo na Allahovom putu, oko koje je plakalo iz straha od Allaha, dž. š., i oko koje se čuvalo pogleda u ono što je zabranjeno.” 

(Taberani, El-Kebir, br. 16347, od Muavije b. Hajde, radijallahu anhu, sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže šejh Albani. Vidjeti: Sahihu Tergib, br. 1231 i 1900)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj