Odlazak gataru/sihirbazu

Pitanje: Kako se odnositi prema osobi koja odlazi gataru?
Odgovor:
Zabranjeno je ići gataru, vračaru i proricatelju, a posebno je zabranjeno povjerovati u njihove riječi.
Safijja b. Ebu Ubejd prenosi od jedne supruge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ko posjeti vračara, pa ga upita o nečemu, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana.” Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ode proricatelju i povjeruje u ono što mu je ovaj rekao, ili ko spolno opći sa ženom u vrijeme njene menstruacije, ili ko opći sa ženom u analni otvor, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.” A Allah najbolje zna!

Dr. Safet Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj