Odlazak na džumu

Abaja b. Rafi’a kaže: „Sreo me je Ebu Abs el-Ensari, radijallahu anhu, a ja sam krenuo na džuma-namaz pješice, pa mi je rekao: ‘Raduj se, doista su tvoji koraci na Allahovom putu. Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Onaj čije se noge upraše na Allahovom putu, Allah će zabraniti Vatri da ga prži.”“ (Buhari, br. 907; Tirmizi, br. 1632)

Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani, komentarišući ovaj hadis, kaže: „Ako je džehennemskoj vatri zabranjeno da ga prži samo zbog prašine koja dodirne njegove noge, pa šta je onda sa onog koji se dobro potrudi da iskoristi džumu, uloži napor i dadne sve što je u njegovoj mogućnosti?!“ (Fethul-Bari, 7/80)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj