Odlazak žena na džumu

1. Prema jednoglasnom stavu učenjaka ženama nije obaveza da idu na džumu.
2. Namaz žene u kući vrijedniji je od namaz u džamiji u džematu.
3. Žena ako prisustvuje džumi, treba klanjati za imamom džumu, i njen namaz je validan, te nema potrebu da klanja podne namaz.
4. Ashabijke su dolazile u džamiju na džumu namaz sa Poslanikom, toliko da su neke sure naučile slušajući njegove hutbe.
Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj