Odlike zikrullaha !

1- Veoma lagahan ibadet.
2- Postoje mnoge različite forme zikrullaha.
3- Za zikrullah nije uvjet abdest, niti okretanje prema kibli, niti posebna odjeća.
4- Velika nagrada.

Neki zikrovi: Allahu ekber, Subhanallah, El-hamdulillah, La havle ve la kuvvete illa billah, Estagfirullah, La ilahe illellah, Subhanellahi ve bi hamdihi, Subhanallahil-azim.

Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj