Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: ”Znate li šta je ogovaranje?” ”Allah i Njegov Poslanik znaju najbolje!”, odgovoriše prisutni. ”Ogovaranje je da svoga brata muslimana spominješ po onome što on ne voli”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Neko upita: ”A ako je to zaista tako kao što sam rekao o svom bratu?”, na šta Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ”Ako je istina ono što si o njemu rekao, tada si ga ogovorio, a ako nije istina, onda si ga potvorio.
Hadis bilježi Muslim, 2589.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj