On ne ruši, on osvaja srca

Kada je Poslanik saws ušao i oslobodio i očistio Mekku od kipova, svima je garantovao sigurnost i mir. Žena Ebu Sufijana, Hind koja je rasporila tijelo Poslanikovog saws amidže Hamze nakon bitke na Uhudu, kada je vidjela taj prizor rekla je: “Nije srušio kapije grada..“. Na to joj je Ebu Sufijan odgovorio poznate riječi: “On ne ruši, on osvaja srca“.
I zaista, danas nakon više od 1400 godina on i dalje osvaja srca ljudi. Koliko li samo srca teži njegovom društvu u Džennetu. Koliko li samo srca priželjkuje i dovi Allahu da ga vide u snu. I koliko li je samo srca koja bi sve dala samo da ga jednom vide.

Gospodaru naš, počasti nas da Tvoga Poslanika saws vidimo bar jednom u snu na ovome svijetu, a na onome da budemo u njegovom društvu.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj