Opasni rituali na “piramidi” u Visokom

Gledam sinoć na tv-u prilog o Piramidama Sunca u Visokom, i usred priloga novinar Bošnjak, musliman, pokazuje nam praktično “šejtansko-majanske” rituale, nako meditiranje, kruženje u nakim kamenim krugovima, grljenje drveta (spajanje s prirodom), naki sistemi boja (crvena za ovo, žuta za ono), i dok to radi sav je ushićen i “izvan ovog svijeta”. Bože dragi, samo nam je još majansko idolopoklonstvo trebalo u našoj lijepoj Bosni. A neznanje ljudi je toliko da uopće nisu svjesni da su bilo kakvi rituali/ibadeti, trraženje duhovne energije od bilo koga osim od Allaha, prema islamskom učenju, najveći grijeh, širk pridruživanje druga Allahu, i da oni koji to čine rizikuju da ostanu bez imana (vjerovanja), ako su ga i imali.

Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu je jasno kazao da će onome ko Mu druga pripiše, bio on melek, džin, čovjek, neko neodređeno duhovno biće, energija, ili bilo šta drugo, zabraniti Džennet i njegovo vječno prebivalište bit će Vatra.

Obaveza je učenih ljudi da nedvismisleno upozore na ovo zlo, i ukažu im na ispravan stav u tom pogledu.

Molim Allaha da nas i naša pokoljenja zaštiti od zla širka i njegovih propagatora.

Semir Imamović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj