Opasno zlo koje se uvuklo u Ummet Muhammeda sallallahu alejhi we sellem

Duhan je veliko zlo koje se nečujno uvuklo u muslimanski svijet. Rijetko ćemo danas vijdeti da neko ne konzumira cigarete. Molimo Allaha da nas sačuva svakog zla pa i ovoga koje naizgled djeluje bezopasno. Podijelite sliku možda nekome bude posticaj da se riješi ovog poroka.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj