Opasnost ismijavanja s vjerom

Rekao je Uzvišeni Allah : “A ako ih upitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘A zar da se sa Allahom i Njegovim ajetima i Poslanikom Njegovim ismijavate!’ ‘Ne ispričavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja.‘” (Et-Tevbe, 65-66) Tako da onaj ko se bude ismijavao sa nečim od onoga sa čime je došao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, radilo se o farzu, vadžibu ili sunnetu, takav je postao odmetnik od islama!

Sanel Ramić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj