Osam stvari koje jačaju brak

Dobar stav – musliman uvijek mora imati pozitivan stav prema životu. Mi kažemo Elhamdulillah (Hvala Allahu) za sve ono što nam On dadne (ili nam ne dadne).

  Pomoć – naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naglasio je važnost toga da muževi pomažu svojim suprugama, a Allah nam ističe važnost da žene budu bliske muževima i da pomažu svojim muževima. Ovo je situacija u kojoj je se ne može izgubiti. Kada bi je se samo pridržavali.

Povjerenje – muslimanima, mušakrcima i ženama je naređeno da budu istinoljubivi i da slijede primjer našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao El-Emin – Povjerljivi.

Poštovanje – bićeš poštivan kada iskažeš poštovanje. Muslimani su obavezni da budu ovakvi prema svim ljudima, kako tek onda prema bračnom drugu?

Sreća – naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabavljao svoju ženu, Aišu, igrao je se i trkao sa njom. Ona je rekla: “Trčala sam sa njim, ali kada sam se udebljala on me je pobijedio.” On nam je rekao da se igramo sa našim ženama.

Opraštanje – sigurno, ovo je jedan od najvažnijih aspekata islama. Ko god nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo. Ovo dolazi od Allaha, Njega lično. Moramo naučiti da praštamo tuđe greške tako da to ne bude protiv nas kasnije.

  Vrijeme – provodite vrijeme, sami – zajedno. Idite u šetnju. Vozite se autobusom. Posjetite prijatelja ili bolesnika (imati ćete veliku nagradu za to). Postite zajedno ponedjeljkom i četvrtkom ako možete. Obavite hadždž – ovo je dobar način da dobijete “novi početak” u životu. Vjerujte mi.

Ibadet – veza sa Allahom kroz namaz, smirenost dok se zajedno krećete u namazu je nešto što nemuslimani nikada ne mogu zaista cijeniti. Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je predvodio svoju ženu u namazu, iako je njegova kuća bila uz džamiju. Rekao nam je da ne pretvaramo naše kuće u mezarja. Trebali bi klanjati dobrovoljne namaze kod kuće. Sestra ima najveću nagradu kada klanja u kući, u sobi, iza pregrade.

Braćo i sestre – Allah nam kaže šta da radimo sa problemima koje jednostavno ne možemo riješiti. To je sljedeći ajet poslije onog iznad navedenog, u suri En-Nisā’:

“A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!” [Prijevod značenja En-Nisā’ 4:35]

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj