Oživimo naša srca

Hasan el-Basri, rahimehullahu te’ala, rekao je: "Srca zamiru i ožive; pa kada zamru, probudite ih farzovima, a kada ožive, odgajajte ih nafilama."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj