Pa kojem ratnom plijenu se radovati i koje nasljedstvo dijeliti?

Jusejr ibn Džabir koji kaže: "U Kufi je zapuhao jak crveni vjetar, pa jedan čovjek – kojem to nije bio običaj – dođe Abdullah ibn Mesudu r.a. i reče: Abdullahu, došao je Kijametski dan!? Abdullah je bio oslonjen pa se uspravi i reče: " Kijametski dan neće nastupiti sve dok ne nastupi vrijeme u kojem se neće ni nasljedstvo dijeliti niti će se radovati ratnom plijenu". Zatim je pokazao rukom u pravcu Sirije i rekao: „Neprijatelji će se sakupiti za borbu protiv muslimana i sakupiće se muslimani protiv njih." Misliš na Rimo-Bizantince? – upitah. Da – odgovori on. I ta će bitka imati veliki odjek, pa će muslimani poslati prvu grupu boraca da se bore do smrti i da se ne vraćaju osim kao pobjednici. Okršaj će trajati sve do noći pa će se obadvije skupine vratiti bez pobjednika. Pa će krenuti druga grupa koja će se boriti sve do noći, ali neće izvojevati pobjedu, pa će doći treća isto tako, i tek kad dođe četvrta onda će im Allah dati pobjedu. To će biti tako teška i neviđena bitka da čak ni ptica koja leti iznad njih, neće ih nadletjeti a da neće pasti mrtva. Preživjeli će se tada prebrojavati pa će vidjeti da od jedne familije, od koje je učestvovalo stotinu ljudi nije ostao niko osim jedan čovjek, pa kojem ratnom plijenu se radovati i koje nasljedstvo dijeliti?! Oni će se još u toj situaciji nalaziti, pa će čuti za još goru nevolju, doći će im neko ko će ih pozvati u pomoć i reći će im da je uistinu Dedžal poslije njih stigao do njihovih porodica. Baciće ono što im je u rukama i krenuće prema njemu. Tada će poslati deset konjanika kao izvidnicu. Poslanik s.a.v.s., je rekao "Ja zaista znam njihova imena, imena njihovih očeva i boje njihovih konja i oni su najbolji konjanici toga vremena na zemlji."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj