Upitaše beduinku koja sredstva koristi za uljepšavanje pa odgovori
– Za svoje usne koristim istinu makar mi i gorka bila
– za svoj glas koristim namaz, učenje Kur’ana i zikr,
– za oči koristim samilost, sažaljenje i obaranje pogleda,
– za ruke dobročinstvo koliko mogu,
– za stas koristim ustrajnost,
– za srce ljubav u ime Volim Allaha,
– kad me muž pogleda usrećim ga,
– kad mi nešto naredi poslušam ga, osim ako se radi o grijehu,
– kad je odsutan čuvam njegov imetak i čast,
– moja sreća je u tome što znam da me Allah motri.
Shvatila sam koja prava kod mene ima moj Gospodar,
a koja muž i svakom dajem njegovo pravo.
☝️

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj