Jahja b. Muaz, rahimehullah, rekao je: “Uistinu pokajniku od grijeha pripada čast koja se ne može porediti s drugim častima. Njegov Gospodar se obraduje njegovom pokajanju!”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj