Jahja b. Muaz, rahimehullah, rekao je: “Uistinu pokajniku od grijeha pripada čast koja se ne može porediti s drugim častima. Njegov Gospodar se obraduje njegovom pokajanju!”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj