Poslušnost mužu

Jedna žena je (u)pita šejha: "Zašto meni Islam naređuje da budem poslušna mužu, a njega ne obavezuje da bude poslušan meni?!"

Šejh je upita: "A koliko ti imaš djece?"

Ona reče: "Imam tri sina!"

Šejh reče: "Sestro, zar ne vidi da je Islam trojici muškaraca naredio da budu tebi poslušni i da oni u Džennet ne mogu ući ako tebi nisu pokorni, poslušni i ako se prema tebi lijepo ne ophode!"

"Pa ko je onda u povoljnijem položaju; ti ili tvoj muž!?"

Žena reče: "Hvala Allahu na blagodati Islama i upute!"

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj