Poštovanje i ljubav

Brat Huzujfe Ali pripovijeda: “Moja majka je živjela s mojim ocem 29 godina, nikada nije izašla iz kuće svog muža bez njegove dozvole, niti je njena porodica znala šta se dešava u njenoj kući (nije im prenosila ako bi bilo kakvih problema). Živjela je s njim tri decenije, a kada je umro, rekla je: “Tako mi Allaha, nikad mi ga nije bilo dosta. Bila sam s njim u inostranstvu 8 godina, bila s njim daleko od svoje porodice, tako da je on, Allah mu se smilovao, bio i moj otac, moj brat, moj muž i moj prijatelj… Naučio me je da je ljubav dar, s njim je život bio lahak i uvijek je bio blag i ljubazan prema meni.”

Kada bi ušao u kuću, on bi joj poljubio ruku, a ona bi uzela njegove ruke i uzvratila s dva poljupca. A moja majka je bila divna supruga, pokorna drugarica, jedno drugom su pomagali u dobročinstvu… Od njih sam naučio značenje muslimanskog doma, svetost porodice, snagu bračne veze.

Neka se Allah smiluje mom ocu i učvrsti srce moje majke, jer je nakon smrti ostavio veliku prazninu u njenom srcu – neka je Allah izliječi i podari joj nagradu za strpljenje.”

Dr. Muhammed Salah✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj