Požurimo sa dobrim djelima

Od našeg voljenog Poslanika s.a.w.s. se prenosi da je rekao: " POŽURITE SA DOBRIM DJELIMA, JER ĆE SE POJAVLJIVATI SMUTNJE KOJE ĆE NASTUPATI KAO DIJELOVI MRKLE NOĆI; ČOVJEK ĆE OSVANUTI KAO VJERNIK, A OMRKNUTI KAO NEVJERNIK, ILI ĆE OMRKNUTI KAO VJERNIK, A OSVANUTI KAO NEVJERNIK – PRODAVAT ĆE SVOJU VJERU ZA DUNJALUČKE STVARI."

Hadis bilježi:  Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj