Požurimo sa dobrim djelima

Od našeg voljenog Poslanika s.a.w.s. se prenosi da je rekao: " POŽURITE SA DOBRIM DJELIMA, JER ĆE SE POJAVLJIVATI SMUTNJE KOJE ĆE NASTUPATI KAO DIJELOVI MRKLE NOĆI; ČOVJEK ĆE OSVANUTI KAO VJERNIK, A OMRKNUTI KAO NEVJERNIK, ILI ĆE OMRKNUTI KAO VJERNIK, A OSVANUTI KAO NEVJERNIK – PRODAVAT ĆE SVOJU VJERU ZA DUNJALUČKE STVARI."

Hadis bilježi:  Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj