Prečica do Dženneta

Rekao je Poslanik saws:" O ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok drugi svijet spava, ući ćete u Džennet u miru."

(Hadis bilježi: Tirmizi)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj