Primjer lijepog završetka iz naše zemlje

Molim Allaha da naš kraj bude ljepši od našeg završetka i de ne preselimo prije nego Allah s nama bude zadovoljan.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj