Pronađi se…

Pročitaj hadis na kraju teksta, prije toga pronađi se:
– ako si nasikiran/na
– ako te nešto boli
– ako si depresivan/na
– ako imaš neizlječivu bolest
– ako si osoba sa invaliditetom
– ako te svakodnevno iskušenja poklapaju
– ako si izgubio/la roditelje/roditelja
– ako si izgubio/la bračnog druga
– ako si izgubio/la dijete
– ako si izgubio/la dom
– ako si siromašan/na
– ako trpiš nepravdu
– ako imaš problem sihrom/džinima/urokom
– ako si odvojen/na od familije
– ako ti je dijete bolesno
– ako ako …
Rekao je Allahov Poslanik ﷺ, da će na Sudnjem danu ljudi poželjeti da su im na dunjaluku kliještima odvajali meso od kostiju, kad vide kakve nagrade dobijaju oni koji su prolazili na dunjaluku kroz teška iskušenja.
Savršeni Gospodar, Allah, zna zašto ti je nešto propisao, pa Mu vjeruj i zahvaljuj ma šta god ti dao!
Muhamed M. Jušić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj