Prvi od onih drugih

Prvi koji je po određenim znakovima, prepoznao Muhammeda, s.a.v.s., kao posljednjeg Božijeg Poslanika, bio je KRŠĆANSKI svećenik po imenu Behira.

Prvi, koji je nakon spuštanja Objave u pećini Hira, shvatio i objasnio (priznao) da je Muhammed, s.a.v.s., Božiji Poslanik, bio je KRŠĆANIN Vereka ibn Nevfel.

Prvi koji je pomogao islam i muslimane, dao im potpunu vjersku i društvenu slobodu, bio je KRŠĆANSKI pravedni kralj, Negus, r.a. (Nedžašija)

Prvi koji je napojio Poslanika, s.a.v.s., nakon što je ranjen i teško povrijeđen napustio grad Taif, bio je KRŠĆANSKI dječak Addas a koji je bio porijeklom iz grada Ninive, od naroda Junusa, a.s.

Prvi koji je ugledao Poslanika, s.a.v.s., i Ebu Bekra, r.a., kako idu prema Medini (nakon završenog putovanja iz Mekke, tokom hidžre), bio je ŽIDOVSKI mladić, koji je tada, želeći da obraduje muslimane, uzviknuo:"Narode, Arapi, ide vaš djed koga iščekujete!"

Prva osoba koja je prihvatila islam, nakon Poslanikovog, s.a.v.s, dolaska u Medinu, bio je ŽIDOVSKI učenjak, Abdullah ibn Selam, r.a. Saudin Cokoja

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj