Put ka oprostu milostivog Gospodara

Put ka oprostu Milostivog Gospodara

Put ka oprostu Milostivog Gospodara

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Znaj, dragi brate, da put ka Allahu ima svoje osnove i pravila.  Osim toga bitna je stvar da su oni koji putjuu ka oprostu Milostivog Gospodara, ljudi koje je Allah posebno odabrao među svojim stvorenjima. Kaže Uzvišeni: "Zatim smo dali da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje smo odabrali; bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih umjerenih, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim doblim djelima druge nadmašiti – a to je velika blagodat." Kuran, 35:32

PREUZMI KNJIGU

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj