Put ka oprostu Milostivog Gospodara

Znaj, dragi brate, da put ka Allahu ima svoje osnove i pravila. Osim toga bitna je stvar da su oni koji putjuu ka oprostu Milostivog Gospodara, ljudi koje je Allah posebno odabrao među svojim stvorenjima. Kaže Uzvišeni: "Zatim smo dali da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje smo odabrali; bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih umjerenih, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim doblim djelima druge nadmašiti – a to je velika blagodat." Kuran, 35:32 Dakle, svi oni koje je Allah odabrao slijede ovaj put, pa ako ga i ti slijediš onda se raduj, ali ga prvo tačno odredi i stalno zahvaljuj Allahu da ne bi bio protjeran s njega. Na dunjaluku ljudi ne mogu slijediti puteve bez znakova koji ga pojašnjavaju, otklanjaju opasnosti i olakšavaju prelaženje prepreka. Ti znaci su ili vidljivi ili čujni, a mogu služiti za pojašnjenja, davanje smjernica a i za upozorenja. Na isti način, i putnik ka Uzvišenom Allahu ima potrebe za putokazima, a to je ovaj naš govor na ovom dugom putovanju, i upozorenja koja ga čuvaju od skretanja.
PREUZMI KNJIGU U PDF-u

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj