Radosna vijest za vjernike

Prenosi Ibn Madže od Ebu Hurejre, radijllahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čovjeku na samrti dolaze meleki, i ako je bio dobar/čestit kažu njegovoj duši: izađi, o ti čista/plemenita dušo, koja je bila u čistom tijelu, izađi hvalevrijedna, i raduj se milosti i ljepoti i Gospodaru koji nije srdit na tebe.“ To će joj govoriti sve dok ne napusti tijelo. Zatim će biti uzdignuta do prvog neba, i tražit će se dozvola za njen ulazak na prvo nebo. Bit će rečeno: „Ko je to?“, a meleki će odgovoriti: „Taj i taj.“ Reči će se: „Dobra došla čista/plemenita dušo, koja je bila u čistom tijelu, uđi hvalevrijedna, i raduj se milosti i ljepoti i Gospodaru koji nije srdit na tebe. Tako će joj se govriti sve dok ne dođe do sedmog neba.“ Semir Imamović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj