Radost u čitanju Allahovog govora

Malik b. Dinar je govorio:

“Onaj ko ne osjeti radost uz Allahov govor umjesto razgovora s ljudima, on je skromnog znanja, srce mu je slijepo, a i život je izdangubio uprazno.”

(Ibn Hibban, Revdatul-ukalā, br. 247)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj