Allah ti neku stvar odgađa samo radi tvoga dobra. I nešto ti uskraćuje samo radi tvoga dobra. I ne dolazi ti iskušenje osim radi tvoga dobra. Zato ne tuguj, jer Allah ti ne daje osim dobro (hajr).

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj